หมวดหมู่ทั้งหมด
ตะกร้า 0
ไม่มีสินค้าในตะกร้า

พระพุทธศาสนา

พระไตรปิฎกคืออะไร

พระไตรปิฎกเป็นเสาหลักและสัญลักษณ์ที่สำคัญของศาสนาพุทธ ซึ่งประกอบด้วยคำสอนและปรัชญาของพระพุทธเจ้า ไตรปิฎกคือคำนำสั่งและกฎเกณฑ์ที่นำพาชีวิตของสังคมศาสนาให้เคลื่อนไหวไปสู่ทางความสุขและความหมายในชีวิต

พระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย: แสงสว่างแห่งศาสนาและวัฒนธรรมไทย

พระภิกษุสงฆ์ในประเทศไทย: แสงสว่างแห่งศาสนาและวัฒนธรรมไทย

พระภิกษุสงฆ์เป็นสัญลักษณ์และบุคคลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในวงกว้างของประชาชนในประเทศไทย การมีพระภิกษุสงฆ์อยู่เป็นส่วนหนึ่งของวัฒนธรรมไทยมีมาตั้งแต่อดีตและยังคงเป็นองค์ประกอบที่ไม่แยกแยะจากสังคมไทยในปัจจุบัน

ใจความสำคัญของพระพุทธศาสนา

ใจความสำคัญของพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่สอนให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวง โดยสอนให้รู้จักเหตุแห่งทุกข์และวิธีดับทุกข์ ซึ่งหลักคำสอนของพระพุทธศาสนาสามารถสรุปได้ดังนี้

พระพุทธศาสนา: แห่งความสงบและประสบการณ์ที่สำคัญในชีวิต

พระพุทธศาสนา: แห่งความสงบและประสบการณ์ที่สำคัญในชีวิต

พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในวงกว้างของประชากรทั่วโลก มีต้นกำเนิดขึ้นในพื้นที่ที่เรียกว่าประเทศอินเดียในประมาณ 2500 ปีก่อนคริสต์ศตวรรษ พระพุทธศาสนาได้รับการสนับสนุนอย่างเป็นทางการจากประชาชนในประเทศไทย สิงคโปร์ ประเทศญี่ปุ่น และประเทศอื่น ๆ ทั่วโลก ซึ่งประเทศญี่ปุ่นและประเทศไทยก็เป็นประเทศที่มีชนิดร่องรอยการนำพระพุทธศาสนาเข้ามาใช้ในการสักดินา และการรำพระราชาด้วยการศึกษาศาสนา

พระไตรปิฏก: สมเด็จพระพุทธเจ้าเกณฑ์สำคัญแห่งศาสนาพุทธ

พระไตรปิฏก: สมเด็จพระพุทธเจ้าเกณฑ์สำคัญแห่งศาสนาพุทธ

พระไตรปิฏกเป็นศูนย์กลางและสาระสำคัญในศาสนาพุทธ ซึ่งถูกบันทึกไว้เป็นคำสอนและปรัชญาของพระพุทธเจ้า ศาสนาพุทธถูกสร้างขึ้นจากสรรพคุณและปรัชญาของพระพุทธเจ้า ครูพ่อเนื่องจากที่ว่างที่จะสอน ศิษย์เพื่อให้พวกเขามีสมรรถภาพในทางจิตใจ ปัฏฐานทางจิตใจและการกระทำ ตามศาสนาพุทธและศาสนาพุทธมาแต่แรกเมื่อประมาณ 2,500 ปีที่แล้วในพื้นที่ที่ในปัจจุบันคือประเทศเนปาล ประเทศอินเดีย

icon

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว

..และรับคูปอง 100บาท สำหรับการช้อปปิ้งครั้งแรก