หมวดหมู่ทั้งหมด
ตะกร้า 0
ไม่มีสินค้าในตะกร้า

พระไตรปิฎกคืออะไร

aaron-boris-zXudUOcN4-I-unsplashพระไตรปิฎกเป็นเสาหลักและสัญลักษณ์ที่สำคัญของศาสนาพุทธ ซึ่งประกอบด้วยคำสอนและปรัชญาของพระพุทธเจ้า ไตรปิฎกคือคำนำสั่งและกฎเกณฑ์ที่นำพาชีวิตของสังคมศาสนาให้เคลื่อนไหวไปสู่ทางความสุขและความหมายในชีวิต

ประกอบด้วยสามส่วนหลักๆ คือ:

พระวินัยปิฎก (Sutta Pitaka): เป็นส่วนที่ประกอบด้วยพระสูตรเกรงศีล สัตว์ประดิษฐ์ของพระพุทธเจ้า สวดมนต์ และคำสอนที่เกี่ยวข้องกับความจริงและความเป็นทางการ พระวินัยปิฎกเป็นแหล่งข้อมูลที่สำคัญในการศึกษาเรื่องพระพุทธเจ้าและการสักดินา รวมถึงการปฏิบัติตามศาสนาพุทธในชีวิตประจำวัน

พระวิปัสสนาปิฎก (Vinaya Pitaka): เป็นส่วนที่รวมถึงกฎเกณฑ์และสัญญาทางศีลของพระพุทธเจ้าและสังกัดทั้งหมด สร้างขึ้นเพื่อรักษาความสงบและความเป็นอยู่ในสังคมศาสนา ส่วนนี้ให้คำแนะนำเกี่ยวกับวิธีการใช้ชีวิตในอาณาเขตสงฆ์ การทำธุรกิจของพระภิกษุ และเรื่องที่เกี่ยวข้องกับศีลธรรม

พระอภิธรรมปิฎก (Abhidhamma Pitaka): เป็นส่วนที่อธิบายเกี่ยวกับความภาคภูมิของพระพุทธเจ้า โดยทำหน้าที่ของหน่วยวิจัยทางด้านปรัชญา ศาสนา และจิตวิทยา มีการวิเคราะห์เชิงลึกเกี่ยวกับกรรม ทรัพย์ สภาพแวดล้อม และอาชีพที่ทำของพระภิกษุ

พระไตรปิฎกมีบทบาทสำคัญในการเผยแพร่ความรู้และปรัชญาของพระพุทธเจ้า ส่วนนี้ถูกเขียนในภาษาปาลี ซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในสมัยของพระพุทธเจ้า อย่างไรก็ตาม ได้มีการแปลงเป็นภาษาอื่น ๆ ในภาคยุโรปและทวีปเอเชียเพื่อให้คนทั่วโลกสามารถศึกษาและนำไปปฏิบัติตามได้

การศึกษาพระไตรปิฎกเป็นขั้นตอนสำคัญในการเข้าใจและศึกษาเรื่องราวของพระพุทธเจ้า ความรู้ที่น่าสนใจและความรู้ใหม่ในพระไตรปิฎกอาจเปิดโอกาสให้คุณค้นพบความหมายและความหมายในชีวิตที่มีความสุขและเป็นอยู่อย่างมีสิ่งสำคัญในทางปฏิบัติในชีวิตประจำวันของคุณและความหมายที่น่าสนใจในพระไตรปิฎกซึ่งถูกแปลงเป็นไทย

 

By ChatGPT

 


 


icon

ลงทะเบียนเพื่อรับจดหมายข่าว

..และรับคูปอง 100บาท สำหรับการช้อปปิ้งครั้งแรก